Blauw Gras B.V., gevestigd aan de Danzigerkade 15, 1013 AP Amsterdam, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Blauw Gras B.V., gevestigd aan de Danzigerkade 209b, 1013 AP Amsterdam, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens

Blauw Gras B.V.

+31 20 370 65 86

Danzigerkade 15

info@blauw-gras.com

1013 AP Amsterdam

//www.blauw-gras.com

Nederland

KvK: 62228803

2. Intellectueel eigendom

Alle rechten op de inhoud van internetdienst(en) en website(s) van Blauw Gras B.V., waaronder op de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, berusten bij Blauw Gras B.V. Dit betekent dat het niet is toegestaan om zonder onze toestemming informatie van een site openbaar te maken/verveelvoudigen/bewerken.

3. Persoonsgegevens die wij verwerken en bewaartermijn

Blauw Gras B.V. verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Blauw Gras B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@blauw-gras.com of +31 20 370 65 86. Blauw Gras B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Blauw Gras B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Blauw Gras B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam;
• Geslacht;
• Geboortedatum;

• Adresgegevens;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Functie contactpersoon
• IP-adres;
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
• Locatiegegevens;
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
• Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);
• Internetbrowser en apparaat type;

Geautomatiseerde besluitvorming
Blauw Gras B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Blauw Gras B.V.) tussen zit.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Homerun, https://www.homerun.co, is een recruitment systeem. Wij gebruiken dit systeem voor het ontvangen van sollicitaties op onze openstaande vacatures. Zoals Homerun zelf aangeeft: ‘het is een all-in-one recruitment systeem waarmee je als team het beste talent aantrekt, beoordeeld en aanneemt’. Via onze website zijn onze openstaande vacatures gelinkt aan Homerun. Op het moment dat de sollicitatie wordt opgestuurd, zullen de persoonsgegevens worden bewaard in dit systeem. De desbetreffende gegevens zullen maximaal één jaar na het laatste contact worden bewaard, waarna ze verwijderd worden. De persoonsgegevens die worden opgeslagen zijn: naam, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres. De gegevens worden opgeslagen om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. De gegevens zijn veilig opgeslagen en worden niet gebruikt voor andere doeleinden.

Wij gebruiken gegevens van onze klanten voor administratieve doeleinden. Denk hierbij aan het uitbrengen van offertes, overeenkomsten en facturatie. Met onze klanten hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten. De persoonsgegevens die worden opgeslagen zijn: bedrijfsnaam, contactpersoon, adresgegevens, telefoonnummer, functieomschrijving, website, btw-nummer, KvK-nummer, IBAN, BIC-code, vestigingsnummer en betalingsconditie. Indien bij beëindiging van samenwerking, zullen wij de desbetreffende gegevens maximaal vijf jaar bewaren vanwege de bewaarplicht met betrekking tot de belastingaangifte. Voor onze administratieve doeleinden en betaaldiensten, maken wij gebruik van Harvest. De gegevens worden opgeslagen om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en om betalingen af te handelen. De gegevens zijn veilig opgeslagen en worden niet gebruikt voor andere doeleinden.

Voor het uitzenden van onze nieuwsbrief gebruiken wij naam en emailadres. Het doel is informeren over de actuele ontwikkelingen binnen ons vakgebied en bedrijf. Wij behouden na uitschrijving hiervan je ingevoerde gebruikersnaam en e-mailadres om zo een mogelijke toekomstige dubbele inschrijving te voorkomen.

Blauw Gras B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. IP-adressen, locatiegegevens, activiteitgegevens, surfgedrag, internetbrowser en apparaat type worden niet door onszelf opgeslagen. Facebooktracking en Google Analytics maken hier wel gebruik van. Hierover vind je meer informatie bij het cookiebeleid in onze privacyverklaring.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan zestien jaar, tenzij ze toestemming hebben verkregen van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan zestien is. Wij raden ouders/voogden aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat deze gegevens worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je er van bent overtuigd dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@blauw-gras.com. Op verzoek zullen wij deze informatie verwijderen.

4. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Blauw Gras B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen bij ons, om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen via een computerbestand.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming en/of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ons algemene emailadres: info@blauw-gras.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Blauw Gras B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

5. Cookies

Wat is een cookie? Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website (en/of Flash-applicaties) wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Blauw Gras B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Blauw Gras B.V. gebruikt sessie, tracking, analytische cookies en social media buttons.

Sessie cookie(s) worden via onze website standaard geplaatst voor een goede werking van de website. Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek heeft bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Voor gebruik van deze cookies is geen toestemming van jou vereist en kunnen niet worden uitgeschakeld.

Tracking cookie(s) worden via onze website geplaatst voor een tracking dienst die gebruikt wordt om het bezoekersgedrag in kaart te brengen waaronder welke je pagina je hebt bezocht en bekeken. Daarmee proberen wij de gebruikersvriendelijkheid van onze site en producten te verbeteren. Met uw toestemming plaatsen wij een cookie op uw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra u een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat u naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Analytische cookie(s) worden gebruikt met behulp van Google Analytics. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om inzicht te krijgen wat het aantal bezoekers van de website is, hoe bezoekers de website gebruiken, hoe men op onze website terechtkomen en hoe we ervoor kunnen zorgen dat ze terugkomen. Deze rapportages geven ons een beter inzicht welke onderdelen van de site goed presteren, welke het populairst zijn et cetera. Op deze wijze kunnen wij de gebruikservaring verbeteren.Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Meer informatie over Google Analytics is te vinden op http://www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.html en https://www.google.nl/intl/nl/analytics/. De bewaartermijn is twee jaar.

Betreft onze Social Media tracking; op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. De bewaartermijnen van de Social Media Platforms zijn twee jaar. Hierbij volgen links naar het social platform privacy beleid:

Facebook
Google+
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Youtube

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Meer informatie over cookies

Social Media And Other Websites

Sometimes we share your data with third parties who are not processors, as per contractual obligation. For example Blauw Gras’ presence in any of the various social media forums like Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, etc., you should be familiar with and understand the tools provided by those sites that allow you to make choices about how you share the Personal Data in your social media profile(s).


For these forums the privacy practices or policies of these third parties apply, so we encourage you to read the applicable Privacy Policy, terms of use and related information about how your Personal Data is used in these social media environments.


Subsequently our Sites may contain links to third-party websites; if you follow these links, you will exit our websites and mobile applications. While these third-party websites are selected with care, Blauw Gras cannot accept liability for the use of your Personal Data by these organizations. For more information and details, please consult the Section Data Privacy Policy of third parties and the privacy statement of the website you are visiting (if such a statement is provided).

Your Rights Under GDPR

The data we collect are personal. Therefore, you have the following rights:


Should you have further questions regarding this privacy policy, please contact us via the information below.

Contact information

Blauw Gras B.V.

Private Company with Limited Liability

Danzigerkade 15

1013 AP Amsterdam

The Netherlands

KVK: 62228803

Email: privacy@blauw-gras.com

Phone: 020 - 370 65 86

Cookie notice

What’s a Cookie?

A cookie is a small text file that is saved on your computer or mobile device when you visit a website. Cookies are then sent back to the originating website on each subsequent visit, or to another website that recognizes that cookie, to develop a record of your online activity.


Cookies on this site may be:

  • For general website analytics we use Google Analytics.
  • Automatically deleted after every visit (session cookies) or remaining in place during multiple visits (persistent cookies);
  • Delivered in a first-party (set by us) or third-party (set by another website) context.


On this website, we and third parties are using cookies for different purposes, including: facilitating your navigation, personalizing content, tailoring advertising to your interests, and measuring site usage.


Specifically, we use the following cookies:

  • GOOGLE ANALYTICS

Once Google Analytics is created and implemented, Blauw Gras will have access to the following key data points (among others) to evaluate site performance:

● Visitors

● Pageviews

● Bounce Rate

● Avg. Time Spent on Site

● Traffic Sources

● Events (i.e., clicks)


In addition, Google Analytics will garner insights of its site visitors as well as optimize marketing efforts.

● Age, Gender

● Location

● Interests

● Device

● Operating System

● Avg. User Flow

Placing the basis and reading cookies

You do not require prior permission to place and read cookies for the sole purpose of communicating via the internet. The same applies to cookies that are strictly necessary to provide our services or analytical cookies that have little or no influence on your privacy. You cannot disable these cookies. This would seriously jeopardize the functioning of our website.


For all other cookies, we ask your permission before we place and read the cookies. This is required by law. You can give this permission on the basis of the cookie banner. It states that you accept cookies by clicking further on our website.

Change your cookie settings?

You can change your choice for the use of cookies at any time by adjusting the cookie settings of your browser.

Social media

If you have published certain information publicly on the internet, for example on your LinkedIn profile, we can view that information. We do this exclusively in the context of recruitment and selection. Based on this information, no decision is made whether or not to admit you to an application procedure or to reject you. We will not discriminate against you based on this information. We can process certain data about you if you send vacancies and activities to others via our website. With this so-called "share function", an e-mail is automatically created to forward the vacancy or activity. In addition to your own name and email address, the name and email address of the person to whom you want to forward the message will also be processed. This data is only used to generate the e-mail to be forwarded with the relevant vacancy or activity. If you choose to share content from our website via social media, your data may be visible to visitors of your personal page of the relevant social medium. We are not responsible or liable for the processing of your data via those social media.

Websites of third parties

Blauw Gras may refer to websites of other companies, persons or social media, for example by way of hyperlinks.


Blauw Gras is not responsible or liable for the processing of your data via those websites. This cookie statement therefore does not apply to the use of third party websites.

Engaging third parties

Blauw Gras uses third parties to perform its services. Insofar as these third parties process your data on behalf of Blauw Gras, they do this as a processor. Blauw Gras has a processing agreement in place with those third parties, which includes security, confidentiality and your rights.

Visit us

  • Danzigerkade 15
  • 1013 AP Amsterdam
Copyright Blauw Gras 2020

Cookies

blauw-gras.com uses both its own and third-party cookies for technical, analytical and marketing purposes. By using our site, you agree to our use of cookies. Please consult our Privacy Policy